Πίνακας κατάταξης ωφελούμενων ΑΜΚΑ

Σήμερα, 01 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, στο Πουρνάρι Άρτας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης – ελέγχου αιτήσεων και μοριοδότησης για την επιλογή Ωφελουμένων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση του Οριστικού πίνακα του επιτυχών και του επιλαχόντος . Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν σύμφωνα με τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ.

Οριστικός Πίνακας Επιτυχών:

Α/Α Αριθμός ΑΜΚΑ
1. 11016103712

Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντος

Α/Α Αριθμός ΑΜΚΑ
1. 21029201676

Η επιτροπή εξέτασης – ελέγχου αιτήσεων και επιλογής Ωφελουμένων

Ο Υπεύθυνος της Πράξης: Χαράλαμπος Μπίζας

Τα μέλη: 1) Ματσούκα Ελένη

2) Μαλαμή Γεωργία

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο