Ο Σύλλογος μας

amea1

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Ν. Άρτας είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. (αρ. Φύλλου ΦΕΚ 913/3-10-1996). Με ειδική πιστοποίηση στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας.

Ιδρύθηκε το 1990 και διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών. Ως μέλη ορίζονται γονείς, κηδεμόνες και φίλοι-υποστηρικτές.

Τα μέλη του Δ.Σ. εργάζονται αμισθί και εθελοντικά και αρμοδιότητά τους είναι να συζητούν και να λαμβάνουν αποφάσεις για την ομαλή οικονομική και εκπαιδευτική λειτουργία του ΚΔΗΦ.

Η ίδρυση του συλλόγου ήρθε να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην πόλη μας. Απέκτησαν φωνή και ύπαρξη, ελπίδα και προοπτική όλοι οι άνθρωποι που από οποια­δήποτε αιτία, αντιμετωπίζουν και βιώνουν το φάσμα της αναπηρίας.

Ο Σύλλογός μας απασχολεί 8 υπαλλήλους αορίστου χρόνου, 6 με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 3 εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση έργου και εθελοντές κατά περιόδους.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται στους 25 ηλικίας άνω των 15 ετών, άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο DOWΝ  και των δύο φύλων με δυνατότητα φιλοξενίας υπεράριθμων ωφελουμένων με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του επιστημονικού διευθυντή.

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.).

Εκπροσωπείται στην Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.).

Οι εθελοντές διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους όταν οι ίδιοι το επιλέγουν, προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και στηρίζουν τις προσπάθειες του συλλόγου μας.

Συμβάλουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση και στην επίτευξη των στόχων μας.

Αν θέλετε να γίνετε εθελοντής του Συλλόγου γονέων και φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, παρακαλούμε είτε επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας στο 26810 75557 ή στο email: amea.agiatheodora@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο