Το πρόγραμμά μας

Το πρόγραμμα είναι επικεντρωμένο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στο Κέντρο βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία υλοποιούνται κατά την εξέλιξη της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς.

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης γίνεται από την επιστημονική ομάδα και έπειτα από εισήγηση του επιστημονικού διευθυντή προς το Δ.Σ. από το οποίο και εγκρίνονται.

p3

Τμήματα εκπαίδευσης

Στο Κέντρο μας λειτουργούν δύο τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης και ένα υπό δημιουργία.

– Τμήμα Υφαντικής Ταπητουργίας

– Τμήμα Ειδών Δώρου

– Τμήμα Ανθοκηπευτικών Καλλιεργειών

p4

Υφαντικής Ταπητουργίας
Στο τμήμα παρέχεται εκπαίδευση με στόχο την άσκηση σε δεξιότητες ζωής και σε γενικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη χρήση αργαλειού δημιουργώντας χαλιά, ταπέτα, στο πλέξιμο και στη ραπτική.

Τμήμα ειδών Δώρου: Η βασική εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εκμάθηση εργασιακών δεξιοτήτων μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και κατασκευή εποχιακών ειδών δώρου. (πχ. Ημερολόγια, Λαμπάδες, Κεριά, Κατασκευή γύψινων και ξύλινων αντικειμένων, κομπολόγια, μπρελόκ, Αγιογραφία.)

p1

Τμήμα Ανθοκηπευτικών Καλλιεργειών
Η εκπαίδευση θα αφορά εργασίες υπαίθρου και θερμοκηπίου. (πχ:φύτεμα λουλουδιών, καλλιέργεια λαχανικών)

Στόχος των εργαστηρίων είναι η επαγγελματική ένταξη των εκπαιδευμένων. Έτσι μέσα από τις γνώσεις που λαμβάνουν στα προστατευόμενα εργαστήρια του κέντρου προωθείται ταυτόχρονα και η ισότιμη συμμετοχή τους στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο.

p2

Άλλα προγράμματα του Κέντρου

Συμβουλευτική – Ψυχολογική υποστήριξη: Από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου παρέχεται ατομική και ομαδική Συμβουλευτική στους εκπαιδευόμενους καθώς και στις οικογένειες τους.

Αθλητικά προγράμματα εξειδικευμένα για άτομα με ειδικές ανάγκες: Υλοποιούνται αθλητικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου. Επίσης ομάδα εκπαιδευομένων λαμβάνει μέρος, κάθε χρόνο, σε εθνικούς αγώνες ΑμεΑ.

Δραστηριότητες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας: Συμμετοχή και διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται προκειμένου να καταδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευομένων του Κέντρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο