Πρόσληψη προσωπικού

ΑΡΤΑ: 16/12/2022
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 208

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Ανακοινώνει: Την προκήρυξη μίας (1) Θέσης με μερική απασχόληση τέσσερις (4) ώρες ημερησίως για πέντε (5) μέρες την εβδομάδα με ειδικότητα: ΠΕ Γυμναστή και μιας (1) Θέσης με πλήρη απασχόληση οκτώ (8) ώρες ημερησίως για πέντε (5) μέρες την εβδομάδα με ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγο η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε (5) μηνών. Καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη της θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τυπικά Προσόντα :

ΠΕ Ψυχολόγο

  1. Πτυχίο Ψυχολογίας
  2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

ΠΕ Γυμναστή

  1. Πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση
  2.  Βιογραφικό Σημείωμα
  3.  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  4.  Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  5.  Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Βαθμολογικά κριτήρια: 50% προϋπηρεσία και απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά & 50% ατομική συνέντευξη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως (κατόπιν ραντεβού) ή με συστημένη επιστολή και ηλεκτρονικά στο email: s.g.f.a.e.a.agiatheodora@gmail.com του Συλλόγου, από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με την γραμματεία του Συλλόγου στο: 26810-75557

Διεύθυνση: Πουρνάρι Πέτα, Άρτας ΤΚ: 47 200
Τηλέφωνο: 26810-75557
Email: s.g.f.a.e.a.agiatheodora@gmail.com

 

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος
Μπίζας Χαράλαμπος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο