Πίνακας κατάταξης ωφελούμενων ΑΜΚΑ

Σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, στο Πουρνάρι Άρτας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης – ελέγχου αιτήσεων και μοριοδότησης για την επιλογή Ωφελουμένων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση του προσωρινού πίνακα του επιτυχών και του επιλαχόντος. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν σύμφωνα με τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ.

Πίνακας ωφελούμενων

Μετάβαση στο περιεχόμενο