Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 – 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Ανακοινώνει: Την προκήρυξη 1 (μιας) θέσεως με πλήρη απασχόληση για πέντε (5) μέρες την εβδομάδα και για τέσσερις  (4) μήνες με ειδικότητα: ΠΕ Ψυχολόγου.      Καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη της θέσεως με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΕ Ψυχολόγου

  1. Πτυχίο
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση
  2.  Βιογραφικό Σημείωμα
  3.  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  4.   Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  5.   Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Βαθμολογικά κριτήρια: 50% προϋπηρεσία και απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά & 50% ατομική συνέντευξη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως (κατόπιν ραντεβού) ή με συστημένη επιστολή και ηλεκτρονικά στο email: s.g.f.a.e.a.agiatheodora@gmail.com του Συλλόγου, από τη Δευτέρα 03 Ιουλίου 2023 έως και τη Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με την γραμματεία του Συλλόγου στο : 26810-75557

 Διεύθυνση: Πουρνάρι Πέτα, Άρτας ΤΚ: 47 200

Τηλέφωνο: 26810-75557

Email: s.g.f.a.e.a.agiatheodora@gmail.com

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο