Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 – 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία».

Ανακοινώνει: Την προκήρυξη δύο (2) θέσεων με πλήρη απασχόληση για πέντε (5) μέρες την εβδομάδα και για μήνες (5)  με ειδικότητες: ΠΕ- ΤΕ Εργοθεραπευτή ή ΔΕ Βοηθό Εργοθεραπευτή  και ΠΕ – ΤΕ Νοσηλευτή ή ΔΕ Βοηθό Νοσηλευτή. Καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη των θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο