Προσωρινός Πίνακας με ΑΜΚΑ 2023

Σήμερα, 15 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα στο Πουρνάρι Άρτας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της επιτροπής εξέτασης – ελέγχου αιτήσεων και μοριοδότησης για την επιλογή Ωφελουμένων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση του Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί σύμφωνα με τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ.

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

    Α/Α Αριθμός ΑΜΚΑ Μόρια
1.        23058503865 69
2.        18098502638 60
3.        06069701040 57
4.        20027806254 57
5.        28047906053 57
6.        20097504763 52
7.        20077703666 52
8.        06098102442 50
9.        04096705258 45
10.    11077603469 45
11.    11016103712 45
12.    26037803371 45
13.    10017404343 45
14.    10099500497 40
15.    14117305319 40
16.    12108103677 40
17.    22087904128 40
18.    30097804154 40
19.    06076804001 40
20.    29127803590 40
21.    28067002130 40
22.    30127603931 40
23.    07127403744 40
24.    21029201676 40
25.    16026505392 35

 

Η επιτροπή εξέτασης – ελέγχου αιτήσεων και επιλογής Ωφελουμένων

Ο Υπεύθυνος της Πράξης: Χαράλαμπος Μπίζας

Τα μέλη: 1) Ματσούκα Ελένη

2) Μαλαμή Γεωργία

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο