Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021 – 2027» στα πλαίσια της Προτεραιότητας 4Β «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού» και σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 3875/21-12-2023 Απόφασης Ένταξης της  Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ Συλλόγου “Αγία Θεοδώρα”» με Κωδικό ΟΠΣ 6004732 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Τα Άτομα με Αναπηρία (νοητική υστέρηση, σύνδρομο DOWN) ηλικίας άνω των 15 ετών και των δύο φύλων, που στο εξής θα καλούνται ωφελούμενοι, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α του Συλλόγου. Εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης και όχι πέρα τις: 14/01/2024 και ώρα 15:00 στη γραμματεία του Συλλόγου ή ηλεκτρονικά στο email: s.g.f.a.e.a.agiatheodora@gmail.com (Πουρνάρι, Πέτα Άρτας τ.κ.:47200 και ώρες 7:00 με 15:00 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ: 26810-75557)

Πρόσκληση ωφελούμενων

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο