Πίνακας κατάταξης ωφελούμενων ΑΜΚΑ

Σήμερα, 01 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, στο Πουρνάρι Άρτας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης – ελέγχου αιτήσεων και μοριοδότησης για την επιλογή Ωφελουμένων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση του Οριστικού πίνακα του επιτυχών και του επιλαχόντος . Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι παρουσιάζονται […]

Πίνακας κατάταξης ωφελούμενων ΑΜΚΑ Read More »