Πίνακας κατάταξης ωφελούμενων ΑΜΚΑ

Σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, στο Πουρνάρι Άρτας, συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης – ελέγχου αιτήσεων και μοριοδότησης για την επιλογή Ωφελουμένων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση του προσωρινού πίνακα του επιτυχών και του επιλαχόντος. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι παρουσιάζονται στους …

Πίνακας κατάταξης ωφελούμενων ΑΜΚΑ Διαβάστε Περισσότερα »